Amit eddig nem tudott a munkabérből történő levonásról – A leggyakoribb bérszámfejtési hibák 2.

leggyakoribb bérszámfejtési hibák sorozatunk 2. részében a munkabérből történő letiltások helyes kezelésére,  azon belül is egy olyan esetre szeretnénk felhívni a figyelmet, ami tapasztalatunk alapján sem a munkáltatók, sem a munkavállalók között nem köztudott. Nevezetesen, hogy milyen mértéket ölthet egy letiltás azon túl, hogy 33% vagy 50%-ig terhelheti a munkavállaló nettó bérét.

MUNKÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGEK MUNKABÉRBŐL TÖRTÉNŐ LEVONÁS ESETÉN

Az 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (továbbiakban Vht.) rendelkezik a munkabérből történő levonás szabályairól, mely meghatározza, hogy mi lehet a levonás alapja, hány százalékban lehet levonást érvényesíteni, a jogszabály rögzíti a kivétel szabályokat is.

Egy jövedelemletiltás kapcsán számos feladat, kötelezettség merül fel a munkáltatói oldalon.

A munkáltató feladatai:

értesíteni az adóst a letiltásról,
intézkedni a letiltott összeg levonásáról, kifizetéséről,
amennyiben a munkabérből történő levonás bármi okból nem lehetséges, erről tájékoztatni a letiltást kibocsátó szervet.

A munkáltató felelősséggel tartozik a letiltásban foglaltak teljesítéséért, amennyiben nem tesz eleget a jogszabály szerinti kötelezettségének, úgy készfizető kezesként felelős a le nem vont összeg alapján.

Jogszabály alapján a munkabér nettó összegét terhelheti levonás – tehát az adó és járulékkal csökkentett összeget kell figyelembe venni. A levonás mértéke 33% főszabály szerint, de kivételt képez a tartásdíj, mely esetben a nettó bér 50 százalékáig terjedhet a levonható összeg.

MIKOR HALADHATJA MEG A MUNKABÉRBŐL TÖRTÉNŐ LEVONÁS AZ 50%-OT?

Kevesek számára ismert, de speciális esetben a levonás mértéke meghaladhatja az 50%-ot is.

A Vht. 63.§ alapján a 33%-ban vagy 50% -ban levont összegen felül, korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a havi nettó bér azon része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét, mely jelenleg 142.500 Ft.

Alábbi példában jól látszik, hogy magasabb jövedelem esetén az adós kevesebb mint a nettó fizetése felét kapja csak meg:

TARTOZÁS IGAZOLÁS

Munkabérből történő levonás esetén a Munka törvénykönyve szabályait is figyelembe kell venni, mely újabb feladatokat jelent a munkáltatónak:

Letiltásokhoz kapcsolódóan a munkáltatónak tartozás igazolást kell kiadnia a munkavállaló részére a jogviszony megszűnésekor.
+ Új belépő esetén pedig a munkáltató köteles bekérni a tartozás igazolást és folytatni a letiltás foganatosítását.

Hasznosnak találta cikkünket? Olvassa el mik a legfőbb szabályok a külföldi kiküldetés napidíjának elszámolásakor!

Szemezgessen további bérszámfejtési blogjaink között!

Kapcsolat:

Tamás Kovács
MD Hungary,
Partner


Kapcsolódó tartalom