Újonnan alapított külföldi vállalkozás fióktelepei az innovációs járulék tükrében

Ha egy külföldi vállalkozás Magyarországon gazdasági tevékenységet szeretne végezni, akkor gazdasági céllal le kell telepednie. A hazai jogszabályok azt is előírják, hogy a külföldi személynek választania kell, hogy Magyarországon bejegyzett vállalkozóként/vállalkozásban részesedéssel rendelkezőként, vagy fióktelep, esetleg kereskedelmi képviselet útján kívánja ellátni a tevékenységét.

Amennyiben nem bejegyzett vállalkozóként vagy bejegyzett vállalkozásban részesedéssel rendelkezőként kíván a gazdaságban részt venni, a végzett tevékenység figyelembevételével szükséges vizsgálni, hogy mely adónemek tekintetében keletkezik telephelye és ez által adófizetési kötelezettsége a külföldi személynek. Ezek közül emelném ki az innovációs járulékot, amely sok esetben kerüli el a vállalkozások, vállalkozni kívánók figyelmét. Amíg magyar székhelyű vállalkozások esetében már rutinszerűen vizsgáljuk, hogy a társaság innovációs járulék köteles-e, addig fióktelepek esetében ez a lépés kimaradhat. 2022-től az innovációs járulék alanyainak köre kibővült a külföldi székhelyű vállalkozások, helyi adó törvény szerinti telephelyeivel, ideértve a Magyarországon alapított fióktelepet is. Ezen felül a helyi adó törvény, a Magyarországon bejegyzett fióktelepet pedig kifejezetten székhelynek minősíti. Így abban az esetben, ha a helyi adó törvény alapján egy külföldi illetőségű vállalkozásnak székhelye vagy telephelye keletkezik Magyarországon, vizsgálni szükséges az innovációs járulék kötelezettségét is. Mivel a gazdasági társaságok fogalma előírja, hogy azok jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások és külön nem nevesíti a fióktelepet, mint a fogalom alá tartozó cégformát, így a hatályos jogszabály szövegezése alapján az innovációs járulék fizetési kötelezettség alól mentesülők körébe nem tartozhat bele.

Kérdésként merül fel, hogy a fióktelepre nem élhet alapítás esetén a menteséggel?