Változik az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2023 január 1-től

2023. január 1-től az egészségügyi szolgáltatási járulék összege havi 9600 Ft, illetve napi 320 Ft, amely 14 %-os emelkedés a 2022-es összeghez képest.

Azon belföldi magánszemélyeknek számára, akik nem biztosítottak, és egészségügyi szolgáltatásra semmilyen jogcímen nem jogosultak, az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése továbbra is kötelező. Ezen kötelezettség az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnését követő naptól áll fenn. A biztosítási jogviszony, vagy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnésének bejelentésétől számított 8 napon belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatást küld a fizetésre kötelezett természetes személy részére, valamint a fizetési kötelezettséget a kötelezett adószámláján automatikusan előírja.

Amennyiben a fizetési kötelezettséget a NAV bármely okból nem írta elő (pl.: ha a fizetési kötelezettséggel érintett személy korábban nem minősült belföldinek vagy a foglalkoztató nem jelentette be a biztosítási jogviszony végét), úgy az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett magánszemély a fizetési kötelezettségét külön eljárás keretében köteles a NAV-nál bejelenteni. Ezzel egyidőben nyilatkoznia kell továbbá, hogy más EGT államban vagy szociális egyezményes államban nem áll fenn biztosítása.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetők jogosultságot szereznek az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásai teljes körére. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésére kötelezett személy a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és az ebből keletkező hátralék összege meghaladja az egészségügyi szolgáltatási járulék összegének hatszorosát – idén 50 400, jövőre 57 600 forintot -, akkor a kötelezett TAJ számát érvénytelenítik, vagyis egészségügyi szolgáltatást térítésmentesen nem vehet igénybe.

Kapcsolat:

Tamás Kovács
MD Hungary,
Partner


Kapcsolódó tartalom