Adatvédelmi Politika

A BPiON-nál különös jelentőséget tulajdonítunk ügyfeleink, vállalkozóink és alkalmazottaink magánéletének védelmének. Ennek egyik kulcsfontosságú szempontja az egyének jogainak és szabadságainak védelme személyes adataik feldolgozásával kapcsolatban. Gondoskodunk arról, hogy az Ön adatainak kezelése a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos szabályozásnak megfelelően történjen, ideértve különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. az egyének védelméről a személyes adatok kezelése és az ilyen adatok szabad áramlása tekintetében, valamint a 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: GDPR) hatályon kívül helyezéséről.

I. Az adatkezelő személyazonossága és elérhetőségei

Személyes adatainak kezelője kérésének adataitól vagy az űrlapon feltüntetett országtól függően lehet:

 • BPiON Poland sp. z. o. o. székhelye Varsóban, Krakowskie Przedmieście utca 13., 00-071 Varsó, a Varsói Főváros Kerületi Bírósága által vezetett Vállalkozói Nyilvántartásban, az Országos Bírósági Nyilvántartás 13. Kereskedelmi Osztálya, KRS-szám: 0000355588. , NIP:1132802085;
 • BPiON Services Kft. székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99 Hungary, a magyar törvények szerint bejegyzett társaság, 01-09-307025 regisztrációs számmal;
 • BPiON Romania SRL székhelye: Bukarest, Orhideelor 15A, 13. emelet, 6. kerület, Bukarest, Románia, a román jog szerint RO44684318 regisztrációs számmal működő társaság;
 • BPION Slovakia s.r.o. székhelye: Bajkalská 29/C, Bratislava – mestská časť Ružinov, 821 01, a szlovák jog szerint 54543428 bejegyzési számmal rendelkező társaság;
 • BPION Czech s.r.o. székhelye: Kunětická 2534/2, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, a cseh jog szerint 17269954 bejegyzési számmal működő társaság;

(a továbbiakban mindegyik külön: „Ellenőrző”).

II. Adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei

Mindegyik adatkezelő kinevezett egy adatvédelmi tisztviselőt, mindegyik adatkezelővel és a kijelölt adatvédelmi tisztviselővel a hello<at>bpion.com e-mail címen lehet kapcsolatba lépni.

III. A feldolgozás céljai és alapjai

Az Adatkezelő a személyes adatokat a következő célból kezeli:

 • az Ön által benyújtott megkereséssel kapcsolatos szerződés megkötése és teljesítése az Áht. 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján;
 • az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése, amely a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül feltett kérdés megválaszolása, ideértve az Ön által képviselt jogalannyal szerződés megkötését és teljesítését, valamint az esetleges követelések biztosítását és védelmét a 6. cikk (1) bekezdése alapján. f) pontja;
 • marketing tevékenység folytatására az Ön által adott hozzájárulás alapján, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

IV. Az adatok címzettjei

Személyes adatainak címzettjei lehetnek törvény által felhatalmazott személyek (bíróságok, állami hatóságok stb.), alvállalkozók és egyéb, az Adatkezelőnek szolgáltatásokat nyújtó jogalanyok, ideértve különösen a számviteli, informatikai, marketing, kommunikációs és elemző, jogi, ill. követelésbehajtási szolgáltatások és a tőkecsoporton belül az Adatkezelőhöz kapcsolt vállalkozások. Személyes adatainak címzettje lehet a BPiON Holding Zrt. is. székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99 Hungary, 01-10-049789 lajstromszámú magyar jog szerinti társaság.

V. Az adatkezelés időtartama

Az Ön személyes adatait, attól függően, hogy milyen célból kezelik azokat, egy ideig kezeljük:

 • a szerződés megkötésének és teljesítésének folytatása;
 • a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül válaszolni a feltett kérdésre;
 • az esetleges követelések elévülési ideje;
 • a hozzájárulás visszavonásáig, amikor a hozzájárulás az adatkezelés alapja.

VI. Az érintett jogai

A GDPR értelmében Önnek joga van adataihoz hozzáférni és másolatot kapni, adatait helyesbíteni (módosítani), törölni, korlátozni vagy tiltakozni az adatkezelés ellen, valamint panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. . Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtti hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

VII. Adatszolgáltatási kötelezettség

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a kérdés megválaszolásához szükséges, az adatszolgáltatás elmulasztása a kérdés megválaszolásának képtelenségét is jelentheti.

VIII. Cookie-k

Az Adatkezelő a weboldalán úgynevezett „cookie-kat” használ. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket a felhasználó termináleszközén tárolnak. Az Adatkezelő a következő típusú sütiket használhatja:

 • Munkamenet cookie-k – ezek a böngésző memóriájában a böngésző munkamenet végéig, azaz a böngésző bezárásáig tárolt információk. Ezek a cookie-k szükségesek bizonyos webhelyfunkciók megfelelő működéséhez.
 • Állandó cookie-k – megkönnyítik a weboldal használatát (pl. emlékeznek a választott felbontásra, tartalomelrendezésre). Különböző célokra használhatók fel, beleértve a preferenciák és választások emlékezését a webhely használata során. Ezek a sütik hosszabb ideig a böngésző memóriájában maradnak.
 • Egyedi cookie-k (first party cookie-k) – az éppen megtekintett webhely menti őket. Ezeket a weboldal felhasználói élményének javítására használják.
 • Harmadik féltől származó cookie-k (harmadik féltől származó cookie-k) – harmadik felek, például közösségi hálózatok használják, hogy nyomon kövessék az Ön látogatását különböző webhelyeken, ahol hirdetéseket helyeznek el.

A weboldal működéséhez nem szükséges cookie-k használata az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását; ha azonban nem adja meg a hozzájárulását, kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldal egyes elemeit nem tudja teljes mértékben használni. A cookie-beállításokat az Ön által használt böngészőben is módosíthatja. Az alábbiakban azok a címek találhatók, ahol a leggyakrabban használt böngészőkben módosíthatók: