Külföldi állampolgárok foglalkoztatása esetén a munkáltató kötelezettségei 1.rész

Külföldi állampolgárok foglalkoztatása esetén a munkáltató kötelezettségei

I.rész

EU állampolgárok foglalkoztatása esetén

 1. Bejelentési kötelezettség:

EU tagállam állampolgárának foglalkoztatása Magyarországon engedélymentes, de bejelentéshez kötött. A foglalkoztatónak a foglalkoztatás helye szerinti illetékes kormányhivatal felé kell megtenni az alábbiak bejelentését, az erre rendszeresített e-papír nyomtatványon a Cégkapu felületén keresztül.

A bejelentés során az alábbi adatok megadása szükséges:

 • munkáltató adatai és foglalkoztatottainak száma
 • foglalkoztatottak alábbi adatai:
  • életkora, állampolgársága, iskolai végzettsége
  • munkakörének FEOR száma
  • foglalkoztatási jogviszonyának formája
 • ha hozzátartozó, hozzátartozói jogállás megnevezését

A munkaviszony létrejöttét legkésőbb a munkaviszony megkezdése napján, a munkaviszony megszűnését legkésőbb a megszűnést követő napon be kell jelentenie.

 1. Megőrzési kötelezettség:

A foglalkoztatottnak a Foglalkoztatási Főosztály által küldött bejelentést és kijelentést bizonyító igazolást meg kell őriznie a munkaviszony megszűnését követő 3 évig, munkaügyi ellenőrzés esetén pedig be kell mutatnia.

 1. Magyar adóazonosító jel igénylése:

Foglalkoztatónak az EU tagállamból származó munkavállalója részére magyar adóazonosító jelet is kell igényelnie a foglalkoztatás megkezdéséhez. Ezt megteheti részére eseti meghatalmazással, a kitöltött és a meghatalmazott által aláírt 23T34-es formanyomtatvány, illetve az útlevélmásolat együttes személyes beadásával, vagy postai úton való elküldésével. Ugyanakkor kérelmezheti a T1041-es nyomtatványon feltüntetve a munkavállaló bejelentésével egyidőben.

 1. Magyar társadalombiztosítási azonosítójel (TAJ) igénylése:

EU tagállamból származó munkavállaló foglalkoztatásához a foglalkoztatónak kötelessége a munkaválalló részére magyar TAJ szám igénylése a foglalkoztatás helye szerinti illetékes kormányhivatalnál. A TAJ szám igénylését megelőzően érdemes a munkáltatónak arról meggyőződnie, hogy a munkavállaló másik EU tagállamban egészségbiztosítási jogviszonnyal nem rendelkezik, azaz nem biztosított. Amennyiben a munkavállaló másik EU tagállamban biztosított, részére magyar TAJ szám nem adható ki, mivel az Európai Unión belül egy időben több országban nem lehet biztosítotti jogviszonyban munkavállaló.

A munkavállaló részére a TAJ számot a munkáltató a szükséges kitöltött és aláírt formanyomtatványokon tudja igényelni (foglalkoztatói megrendelő lap (NYT52-es számú formanyomtatvány), munkavállalói igénylőlap (NYT53-as számú formanyomtatvány), ezen felül a kérelemhez csatolni kell a munkavállaló személyi igazolványának (ennek hiányában útlevelének) másolatát, a regisztrációs igazolás másolatát, lakcímkártyájának másolatát, illetve a munkaszerződés másolatát. Az igényléshez szükséges dokumentumokat a foglalkoztatás székhelye szerinti illetékes kormányhivatalhoz szükséges beadni, mindez megtehető elektronikus úton cégkapu regisztrációval e-papír formájában, postai úton, vagy személyesen meghatalmazott útján.

 1. Regisztrációs igazolás:

Amennyiben EU tagállam állampolgára Magyarországon munkavégzés, vagy tanulmányok folytatása céljából hosszú távon tartózkodik (180 napon belül 90 napot meghaladóan), regisztrációs igazolással kell rendelkeznie. A munkáltatónak a regisztrációs igazolást a magyar TAJ szám igényléséhez is szükséges bekérnie a munkavállalótól. Amennyiben a munkavállalónak van regisztrációs igazolása, egészségbiztosítás szempontjából a munkaviszony megszűnését követően járó 45 nap türelmi idő illeti meg.

Kapcsolat:

Tamás Kovács
MD Hungary,
Partner


Kapcsolódó tartalom