Júliusi változások az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal kapcsolatban

A 2020. július 1-én hatályba lépett új Társadalombiztosítási törvény egységesebb keretbe foglalta a korábbi szabályozást, a bevezetésre került összevont 18,5 %-os TB járulék mellett jelentős változás van az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság terén is.

Egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság alapulhat biztosítási jogviszonyon, egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségen, vagy a jogosultság fennáll például csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben, baleseti járadékban részesülő, nappali tagozatos tanuló/hallgató, nyugdíjas esetében.

Ahogy korábban már többször is írtunk róla, nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra más jogcímen sem jogosult személyeknek, egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

A járulék összege jelenleg nem változik, havi 7710 Ft, napi 257 Ft. Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetést a kötelezett helyett – annak hozzájárulásával – más személy vagy szerv is teljesítheti.  A más által megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulékot a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, tehát adómentesen átvállalható.

A 2021-től érvényes egészségügyi szolgáltatási járulék tárgyévi mértékét 2020. október 31-ig teszi közzé a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A biztosítási jogviszony megszűnését követően, nem változott, hogy amennyiben a magánszemélynek volt legalább 45 napnyi biztosítási jogviszonya akkor, további 45 napig jogosult az egészségügyi szolgáltatásra. Amíg újabb jogviszonyt nem létesít, addig a NAV automatikusan előírja a magánszemély adószámláján a fizetési kötelezettséget és erről tájékoztatást küld. A fizetési kötelezettségét főszabály szerint nem kell július 1-től jelentenie a magánszemélynek. Korábbi gyakorlat szerint a T1011-es adatlapon kellett a bejelentést megtenni. A korábbi nyomtatvány helyett egy új 20T1011U jelű adatlapon van lehetőség bejelentési kötelezettségre, de ez már csak kivételes esetekben kötelező, például, ha a magánszemély nem minősült belföldinek ezt megelőzően, így a foglalkoztató nem jelentette be a biztosítási jogviszony végét, automatikusan nem tudja a NAV előírni az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget.

Az egészségügyi járulékfizetési kötelezettség elmulasztása

stetoszkóp

Ha valaki nem teljesíti az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét, és ennek a tartozásnak az összege meghaladja az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegének hatszorosát (2020. július 14-én kihirdetett jogszabály alapján), akkor térítésmentesen nem vehet igénybe egészségügyi szolgáltatást.  Bár a tartozás megfizetését követően a TAJ szám érvényességét a következő naptól visszaállítják, ez nem eredményezi a TAJ szám visszamenőleges érvényességét. Ezt megerősíti a már július 1-én megjelent 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása, miszerint, ha a tartozás már összevontan eléri a hat havi egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget, akkor az ellátás igénybevételét követően az egészségügyi ellátásra való jogosultság utólag nem igazolható.

TAJ kártya érvénytelenítésének feltétele, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék nem fizetése esetén a hátralék összege a járulék hatszorosát kell, hogy elérje, azaz jelenleg 46.260 forintnyi tartozás esetén már fizetni kell az egészségügyi szolgáltatásért.

Ha június 30-át követően utólag kerül sor július 1-jét megelőző fizetési kötelezettség megállapítására, akkor a 2020. július 1-e előtti napokra még a régi TBJ (1997. Évi LXXX. Tv) rendelkezései az irányadók, a június 30-át követő napokra már az új TBJ szabályait kell alkalmazni. Az egészségügyi járulékfizetésre kötelezetteknek fontos változás, hogy július hónaptól esedékes járulékfizetési kötelezettséget már új beszedési számlára kell teljesíteni, az ezzel kapcsolatos részletes információk elérhetők a NAV honlapján megjelent új tájékoztatóban.

További kérdések esetén állunk rendelkezésére a hello@bpion.com címen keresztül. 

Folyamatosan beszámolunk minden életbe lépő változásról, érdemes követni blogunkat. Olvassa el korábbi cikkeinket a témában!

Kapcsolat:

Tamás Kovács
MD Hungary,
Partner


Kapcsolódó tartalom