Ágazati bértámogatási program a vendéglátás és szabadidős tevékenység területén szolgáltatást nyújtó társaságok számára

Ahogy arról már korábbi tájékoztatónkban írtunk, újabb bértámogatási programot indított el, a vészhelyzettel szoros és közvetlen összefüggésben kialakuló gazdasági helyzetben felmerült gazdasági károk enyhítésére a Kormány.

A korlátozások miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások, azaz a vendéglátás, szabadidős tevékenység szolgáltatást nyújtó munkaadók részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére 50 százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható, de a támogatás összege nem haladhatja meg a legkisebb munkabér 150 %-át, melynek összege 2020-ban 241 500 Ft. A támogatás nyújtható amennyiben:
+ a támogatás időtartamának utolsó napján, tehát november 30. napján a munkavállaló jogviszonya fennáll, és
a munkaadó a munkavállaló részére munkabért megfizeti és
december 31. napjáig a munkaviszony közös megegyezéssel nem szűnik meg.

Azon munkaadók jogosultak vissza nem térítendő támogatás igénylésére, amelyek ténylegesen az alábbi főtevékenységek valamelyikét végzik. Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak 2020. november 11. napját megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

pénzérme torony - bértámogatás

+ Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenység,
Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenység,
Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenység,
Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenység,
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenység,
Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenység,
Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenység,
Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenység,
Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenység,
Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenység,
Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenység,
Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenység,
Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312),
Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenység,
Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenység,
Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenység,
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenység, vagy
n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329)

A ÁGAZATI BÉRTÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, MÓDJA, ELBÍRÁLÁSÁNAK MENETE

Kérelem 2020. november 11. napjától 2020. december 11-ig nyújtható be a munkaadó foglalkoztatás helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalnál, amely lehet a munkaadó székhelyén vagy telephelyén.

Támogatás időtartama, mértéke

A támogatás a 2020. november havi bruttó bér alapján kerül megállapításra, és mértéke munkavállalónként a bruttó munkabér ötven százalékának megfelelő összeg lehet. A támogatás mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150 százalékát.

A támogatás, illetve az arányos támogatás a munkáltató részére a ténylegesen kifizetett bér és munkavállalót terhelő levont adó- és járulék alapján utólag kerül folyósításra.

Ügyintézés menete

Az ügyintézés történhet elektronikusan vagy papíralapon. Azon munkaadóknak, akik elektronikus ügyintézésre kötelezettek, a Cégkapun keresztül elektronikusan kell benyújtania a kérelmeket az illetékes hivatalhoz. Az ügyintézési folyamat segítésére, gyorsítás céljából lehetőség van arra is, hogy a már elektronikusan benyújtott és hitelesített kérelmeket elektronikus levélben (e-mailben) is megküldjék a megyei (fővárosi) hivatalnak.

Az ágazati bértámogatási kérelemhez csatolandó mellékletek:

Érintett munkavállalók munkaszerződése
Nyilatkozat a személyes adatok felvételéhez
Egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, szja törvény szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat, melynek másolata nem elektronikus ügyintézés esetében tartalmazza az ügyfél azon nyilatkozatát, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik.
Adószámmal nem rendelkező természetes személy munkaadó esetén a bemutatott személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj-kártya.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat (NAV által elektronikusan kiadott formában is elfogadható) amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A fővárosi és megyei kormányhivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt a benyújtott kérelemről.

A bértámogatás elszámolása

A bértámogatás elszámolásához a határozatban megjelölt időpontig kell eleget tenni. A támogatás elszámolásához az alábbi dokumentumok elektronikus megküldésére lesz majd szüksége a munkaadónak:

bérjegyzék vagy bérlista vagy bérszámfejtő lap
a bér kifizetést igazoló bizonylatok: átutalás esetén a terhelést igazoló bankszámlakivonat, a bér készpénzes kifizetése esetén: csatolandó a munkavállaló saját kezű aláírásával ellátott kiadási pénztárbizonylat
a munkaidő nyilvántartás (jelenléti ív).

A támogatáshoz a kérelem és további információk az alábbi oldalon érhetőek el: https://nfsz.munka.hu/cikk/1294/Agazati_bertamogatasi_program

Reméljük, hasznosnak találja cikkünket. Folyamatosan beszámolunk minden életbe lépő változásról, érdemes követni blogunkat. 

Kapcsolat:

Tamás Kovács
MD Hungary,
Partner


Kapcsolódó tartalom