Megint veszélyhelyzet – adófizetési kedvezmények, gazdasági intézkedések

November 10-én megjelent a 242. számú Magyar Közlöny, amely tartalmazza a 485/2020.  (XI.10.) kormányrendeletet, ami szabályozza a veszélyhelyzet alatti gazdasági intézkedéseket, adófizetési kedvezményeket és támogatásokat.

ADÓFIZETÉSI KEDVEZMÉNYEK

Az alábbi főtevékenységet folytató vállalkozásokra tudják az adókedvezményekre, bértámogatásokra vonatkozó szabályokat alkalmazni:

+ Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,
Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet,
Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,
Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet,
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet,
Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet,
Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet,
Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet,
Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet,
Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet,
Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenységet,
Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet,
Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),
Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet,
Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet,
Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet,
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet, vagy
n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329)

Ezen főtevékenységet folytató adózóknak 2020. november hónapra vonatkozóan nem kell szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást fizetni a munkaviszonyban álló természetes személyek után.

REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS ADÓKEDVEZMÉNYE

2020. évben további előlegfizetési kötelezettség alól mentesülnek a fenti TEÁOR körbe tartozó vállalkozások, továbbá az éves rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségük is 1 hónapra arányosan jutó kötelezettséggel csökken.

KISADÓZÓ ÉS KISVÁLLALATI ADÓT ÉRINTŐ KEDVEZMÉNY

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisvállalati adóalany, fenti tevékenységével összefüggésben a 2020. november hónapra történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem kelli kisvállalati adóalapnak tekinteni a személyi jellegű kifizetések összegét.

Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak a rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a munkáltató a már fennálló munkaszerződés szerinti munkabéreket kifizeti és a munkaviszonyt felmondással (Mt. 64.§ (1) bekezdés szerint) nem szüntetheti meg 2020. november hónapban.

Az adókedvezményekre akkor lesz jogosult az adózó, ha a munkavállalót a veszélyhelyzetre tekintettel elbocsájtotta volna és a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz.

ÉTTERMEK ÉS SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNYEK BÉRTÁMOGATÁSA

A fentiekben felsorolt TEÁOR körbe tartozó vállalkozások esetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerinti munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére 50 százalékának megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható, amennyiben:

a) a támogatás időtartamának utolsó napján a munkavállaló jogviszonya fennáll, és
b) a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.

A munkaadó a támogatási kérelemét a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti főváros és megyei kormányhivatalhoz nyújthatja be. A támogatás 2020. november hónapra igényelhető. A támogatásról a főváros és megyei kormányhivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt. A támogatás utólag kerül folyósításra a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint.

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KEDVEZMÉNYEK

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet szerinti Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (a továbbiakban: NTAK) regisztrált szálláshelyek esetében az állam megtéríti a szálláshely-szolgáltató részére az NTAK-ban 2020. november 8. napjáig regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80%-át az alábbi Főtevékenységbe tartozó vállalkozások esetében:

a) Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,
b) Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenységet,
c) Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet, vagy
d) Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet

Feltételek:
a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen 2020. november 8. napján foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát 2020. november hónapban fenntartja,
a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bérét a munkavállalók részére kifizeti, és
a megtérítendő összeg számításának alapját azok a regisztrált foglalások képezik, amelyek az a rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belüli időszakra vonatkoznak.

A támogatás igénylésének részletes szabályait külön kormányrendelet határozza majd meg.

A kiadott rendeletek és szabályok kapcsán a részletszabályokkal következő hírleveleinkből kaphatnak tájékoztatást. Kövesse szakmai tartalmainkat!

2020. november 11-től 20 és hajnali 5 óra között kijárási tilalmat vezetett be a kormány. Azonban munkavégzés céljából ezen időszak alatt is lehet közlekedni, amennyiben rendelkezünk a megfelelő munkavégzésről szóló igazolással. Töltse le az igazolást itt!

Kapcsolat:

Tamás Kovács
MD Hungary,
Partner


Kapcsolódó tartalom