Távmunka szabályozása a veszélyhelyzet alatt – „rezsi átalány”

A digitális technológia fejlődésének köszönhetően a távmunkavégzés vagy az otthoni (home-office) munkavégzés megoldást jelent a koronavírus járvány miatti kényszerhelyzetekre, így igen gyakorivá vált. Ahhoz, hogy a munkáltatók gyorsabban tudjanak reagálni a veszélyhelyzetre, szükségessé vált az ezzel kapcsolatos jogszabályok átmeneti módosítása is.

2020. november 11-én megjelent 244. számú Magyar Közlöny mind munkavédelmi, mind adózási szabályokat is tartalmaz a távmunkavégzés tekintetében.

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE DEFINIÁLJA A TÁVMUNKAVÉGZÉS FOGALMÁT:

konferencia hívás otthonról egy teás bögrével

„Távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják.” (Mt. 196.§)

A Munka Törvénykönyve eddigi szabályozása alapján távmunkára akkor kerülhet sor, ha erről a munkaszerződésben megállapodnak. Ettől eltérő szabályozás van most érvényben a COVID-19 járvány miatt fennálló veszélyhelyzet alatt, miszerint külön megállapodást is köthetnek az otthoni munkavégzésről a veszélyhelyzetre tekintettel, melyben lehetőségük van Munka Törvénykönyve távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseitől (196. §) eltérni. Ezen felül a munkavédelemről szóló törvény távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseit – 86.§/A – átmenetileg nem kell alkalmazni. A munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésének figyelembevételével választja meg.

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS TÁVMUNKAVÉGZÉS ESETÉN

A 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet szerint módosult a személyi jövedelemadó törvény, bekerült az adómentes juttatások közé a távmunkavégzéshez kapcsolódó költségtérítés.

A minimálbér 10%-áig, azaz 16.100 Ft-ig igazolás nélkül elszámolható költségtérítés feltétele:

  • a Munka Törvénykönyve alapján a munkaszerződés tartalmazza a távmunkavégzésben történő megállapodást (tehát egyoldalúan elrendelt távmunkavégzés esetén ezt a szabályt nem lehet alkalmazni).
  • az adómentesen elszámolt összeg maximum a havi minimálbér 10%-a, azaz 16.100 Ft.
  • ha a távmunkavégzés nem áll fenn a hónap egészében, akkor a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányosan kell figyelembe venni a költségként elszámolható összeget.
  • a magánszemély a távmunkavégzéssel összefüggésben a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek cím 24. pont c) és d) alpontja szerint más költséget nem számol el.

A munkavédelmi és adatvédelmi kockázatok miatt mindenképpen érdemes az otthoni munkavégzés feltételeit szabályzatban rögzíteni.

Reméljük, hasznosnak találja cikkünket. Folyamatosan beszámolunk minden életbe lépő változásról, érdemes követni blogunkat. Olvassa el korábbi összeállításainkat a témában!

jogszabályok:
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet
évi XCIII. törvény 86/A.§ munkavédelemről szóló tv
évi CXVII. törvény a Személyi jövedelemadóról

Kapcsolat:

Tamás Kovács
MD Hungary,
Partner


Kapcsolódó tartalom