Társasági adó és elhatárolt veszteség számítás

Először is szeretnénk egy könnyen átlátható útmutatót adni a társasági adó kiszámításához:

Főszabályként a Tao számítása:

Adózás előtti eredmény

+ / – korrekciós tételek a Tao törvény alapján

= ADÓALAP

Számított adó= Adóalap * Adókulcs

– Adókedvezmények

= TÁRSASÁGI ADÓ

AZONBAN, vizsgálni kell, hogy a társaság adózás előtti eredménye vagy a fent számított adóalapja eléri-e a törvényben meghatározott minimumot!

Jövedelem- (nyereség-) minimumadó alapján Tao számítása

+ Árbevétel

+ Egyéb bevételek

+ Pénzügyi bevételek

= Összes bevétel

+ / – korrekciós tételek

= Korrigált összes bevétel* 2% = Jövedelem- (nyereség-) minimum

Számított adó= Jövedelem- (nyereség-) minimum *Adókulcs

Amennyiben a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazása alól nem mentesülő adózó adóalapja vagy az adózás előtti eredménye közül a nagyobb érték nem éri el a jövedelem- (nyereség-) minimum összegét, akkor választása szerint adókötelezettségét vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum alapján, vagy a Tao. szerinti adóalap állapítja meg kötelező nyilatkozattétel mellett.

Nem kell a jövedelem-(nyereség-)minimumra előírtakat alkalmazni a kivételként megfogalmazott esetekben (például az előtársasági és az azt követő adóévben).

Elhatárolt veszteség számítása – Adóalap csökkentő tétel

Mi az elhatárolt veszteség? A korábbi évek elhatárolt veszteségéből (az előző adóév(ek) adóalapjának negatív összegéből), az adózó saját döntése alapján felhasználni kívánt összeg, mely maximálisan az e nélkül számított adóalap 50%-áig terjedhet.

A 2018. december 12-én elfogadott T/3620 számú törvényjavaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyéb törvények módosításáról a társasági adó (TAO) szerinti elhatárolt veszteség felhasználásával kapcsolatos rendelkezéseket és a felhasználására vonatkozó határidőt is módosította.

Elhatárolt veszteség számítása:

https://youtube.com/watch?v=jmo93Bsv3Ck%3Fstart%3D10%26feature%3Doembed%26enablejsapi%3D1%26origin%3Dhttps%3A

Mennyi ideig lehet elhatárolni a veszteséget?

  • Az elhatárolt veszteség az elhatárolás időpontjában érvényes feltételek szerint vehető figyelembe, a 212.31-ig keletkezett és korlátlanul felhasználható veszteség esetén változott a felhasználás határideje a korábbi 2025. december 31 helyett 2030. december 31-ig használható fel a veszteség
  • 2015 január 1-től keletkezett veszteségett öt évre lehet elhatárolni

A felhasználás mindig a keletkezés sorrendjében történik, melyről folyamatos nyilvántartást szükséges vezetni.

A bevallásban továbbá fel kell tűntetni az adóévet megelőzően keletkezett negatív adóalapból a következő év(ek)re tovább vitt összeget.

  • Ez az összeg nem tartalmazhatja az adóévi adóalap csökkentéseként már figyelembe vett összeget.
  • Illetve a 2003. adóévet megelőzően keletkezett elhatárolt veszteségnek azt a részét, amelyet a keletkezést követő ötödik adóévben lehet utoljára felhasználni.
  • Az elhatárolt veszteség tovább vitt összegét a korábbi önellenőrzés, ellenőrzés megállapításaival módosított összegben kell figyelembe venni.

Végezetül fontos megjegyezni, hogy 2019-től Magyarországon is elérhető a nemzetközi jövedelemadózásban már ismert adótervezési konstrukció, a csoportos társasági adóalanyiság. Ennek részleteiről itt olvashat.

Kapcsolat:

Tamás Kovács
MD Hungary,
Partner


Kapcsolódó tartalom