Már a beszámoló elfogadásakor gondoljunk a következő év könyvvizsgálati kötelezettségére

Bár a beszámoló elfogadására a számviteli törvény külön nem rögzít határidőt, előírja, hogy azt az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell letétbe helyezni. Ennek megfelelően azoknál a társaságoknál, ahol az üzleti év megegyezik a naptári évvel, vészesen közelít a május 31.-i határidő. (Korábbi cikkünkben olvashat a beszámolókra vonatkozó letétbe helyezési és közzétételi szabály megsértése miatti szankciókról.)

Azzal, hogy ismertek lesznek a beszámolóval lezárt üzleti év adatai, lehetőségünk lesz rá, hogy megvizsgáljuk könyvvizsgálatra kötelezett–e társaságunk. Könyvvizsgálatra kötelezett lesz egy Társaság amennyiben az alábbi két feltétel együttesen teljesül, mentesülünk a könyvvizsgálat alól:

  • az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot, és
  • az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.

A fentiek alapján tehát előállhat az a helyzet, hogy 2020-tól már könyvvizsgálatra kötelezettek leszünk.

Zöld lámpa - mikor engedélyezett a könyvvizsgálati kötelezettség

Szeretnénk felhívni azonban arra a figyelmet, hogy a könyvvizsgálati kötelezettséget nem kizárólag a számviteli törvény teheti kötelezővé. Abban az esetben ugyanis, ha a gazdasági társaság társasági szerződése előírja a könyvvizsgálati szolgáltatás igénybevételét, akkor a könyvvizsgáló megbízására szükség van.

Mindenképp indokolt tehát számításba venni, hogy 2020-tól szeretnénk–e könyvvizsgálatot a társaságunknál, mert hiába nem leszünk kötelezettek az értékhatárok miatt könyvvizsgálatra, ha a társaság társasági szerződése ezt előírja, nem mentesülhetünk a kötelezettség alól, kivéve ha a társasági szerződés is módosításra kerül.

Kapcsolat:

Tamás Kovács
MD Hungary,
Partner


Kapcsolódó tartalom