A hazai gyakorlat szerint mindinkább előtérbe kerül a nehezen értékelhető immateriális javak mélyreható vizsgálata egy-egy adóhatósági ellenőrzés során.

A magyar adóhatóság által nemrégiben tartott előadás során külön felhívták az adózók figyelmét azon tipikus hibákra, melyek sok esetben járnak súlyos megállapítási tételekkel.

Hölgy a feje felett két nyíllal - dilemma

“Economic vs Legal owner” 

Legfőbb hibák a jogi és gazdasági tulajdonos nem egyezőségéből fakadhatnak.

Sok esetben – főként adóoptimalizálási okokból kifolyólag-, adott immateriális jószág tulajdonjoga egy adózási szempontból kedvező területen lévő vállalathoz kerül bejegyzésre. Így ezen vállalat lesz az immateriális jószág jogi tulajdonosa („legal owner”). A gyakorlatban jellemzően az immateriális jószág kifejlesztésében, fenntartásában vagy hasznosításában, azaz az értékteremtésben ténylegesen részt vevő vállalat azonban nem egyezik meg a jogi tulajdonossal. Az adóhatóság szempontjából abban az esetben merül fel probléma, amennyiben az immateriális jószághoz köthető jövedelemelosztás nem követi az értékteremtés útját, azaz nem az értékteremtő vállalatnál realizálódik.

DEMPE elemzés

A fenti ellentmondás feloldására az OECD bevezette az úgynevezett gazdasági tulajdonos („economic owner”) fogalmát. E tulajdonos azonosításának céljából kialakításra került egy 6 lépéses mechanizmus, úgynevezett DEMPE elemzés. Az OECD TPG irányelve szerint a releváns profitot (mely rendszerint igen magas) a DEMPE elemzés során megállapításra került gazdasági tulajdonoshoz szükséges allokálni.

A DEMPE megközelítés elemei:

D: Development (Kifejlesztés)

E: Enhancement (Továbbfejlesztés)

M: Maintainance (Fenntartás)

P: Protection (Oltalom)

E: Exploitation (Hasznosítás)

A DEMPE megközelítés alapján tehát, a gyakorlatban rendszerint a jogi tulajdonos nem feltétlenül azonos a gazdaságival.

Hogyan is néz ki ez a gyakorlatban?

K+F kutatás elvégzője: egyiptomi vállalat

Finanszírozó: ír vállalat

Megbízó: német gyár

Jogi tulajdonos: francia vállalat

A K+F kutatást végző egyiptomi cég a német gyár kockázatára végzi tevékenységét. A francia jogi tulajdonos nem járul hozzá a K+F projekt értékteremtő láncához, viszont a releváns haszon nála fog realizálódni.

A példából látszik, miszerint a német gyár fog a K+F kutatás gazdasági tulajdonosának minősülni, míg a francia vállalat csupán egy adminisztrációs tevékenységet végző fél, akit költség plusz alapon javasolt javadalmazni, tulajdonosi státusza ellenére. Így a K+F kutatás kapcsán felmerült haszon a német gyárnál szükséges, hogy realizálódjon.

Szemléletváltás az immateriális javakat illetően

A fentiek alapján látható tehát mind az OECD, mind az adóhatóság oldaláról kialakuló szemléletváltás. E szerint az immateriális javak gazdasági tulajdonosának meghatározása során a hozzáadott értékű funkciókat szükséges figyelembe venni.

 

Ha úgy érzi, segítségre van szüksége a könyvelési feladatok, számviteli tanácsadás, adózás területén, a BPION szakértői állnak rendelkezésére. Keressen minket!

Szívesen olvasna még könyvelés és adózás témában? Ajánljuk figyelmébe korábbi cikkeinket!