Külföldi áfa-visszatérítés – közeledik a határidő

Szeptember 30-ig van lehetősége a külföldön megfizetett általános forgalmi adó visszaigénylésére a Magyarországon letelepedett azon vállalkozásoknak akikre külföldön általános forgalmi adót hárítottak át.

Az áfa-visszaigénylés lehetősége a következő államokkal szemben érvényesíthető a hatályos szabályozások alapján:

 • az Európai Unió 27 tagállama
 • viszonosság alapján Szerbia és Törökország
 • ezenfelül Svájc, Liechtenstein, Norvégia és az Egyesült Királyság tagállamai

A külföldön megfizetett áfa visszaigénylésére azoknak a vállalkozásoknak van lehetőségük, akik:

 • belföldön telepedtek le,
 • külföldön nem végeznek adóköteles tevékenységet,
 • a visszatérítés államában nem rendelkeznek állandó székhellyel, vagy telephellyel, nem tartanak fent ebben a tagállamban olyan fióktelepet, amelyen keresztül bevételre tesznek szert,
 • azonban az érintett államokban helyi áfát hárítottak át rájuk termék beszerzés vagy szolgáltatás igénybevétele okán.

Az áfa visszaigényléssel a következő termék és szolgáltatáskörök tekintetében élhetnek a vállalkozások:

 • üzemanyag
 • közlekedési eszköz bérbeadás
 • úthasználati díjak
 • utazási és lakhatási költségek
 • élelmiszer, ital és éttermi szolgáltatások
 • reprezentációs költségek
 • kiállításokra, vásárokra belépőjegyek vásárlása

Az áfa visszaigénylés benyújtására az előző üzleti év vonatkozásában adott év szeptember 30-ig van lehetőség. Fontos megjegyezni, hogy a kérelmet egy időszakra és egy országra vonatkozóan csak egyszer lehet benyújtani.

A kérelem benyújtásának módja eltér az EU-s tagállamok és EU-n kívüli országok esetében, az első esetben a magyar társaságok elektronikus úton az ELEKAFA nevezetű nyomtatványon tudják kérelmüket a NAV-hoz benyújtani, az utóbbi esetben pedig a visszaigényléssel érintett állam adóhatóságához kell közvetlenül benyújtani a visszaigénylési igényt.

Az Európai Unió tagországaiból történő visszaigénylési kérelmeket a magyar adóhatóság továbbítja az érintett tagállam részére, aki döntés hoz a kérelem elbírálásáról.

A kérelmek elbírálása 4 hónapon belül megtörténik, ha hiánypótlásra vagy további nyilatkozattételre van szükséges akkor határidő meghosszabbodik, de összegében nem érheti el a 8 hónapot.

A visszaigénylési kérelem elfogadásáról vagy visszautasításáról minden esetben írásban értesíti az adóhatóság az igénylőt, sikeres elbíráslás esetén az áfa összeg visszautalására az érintett adóhatóságnak 10 nap áll rendelkezésére.

Kiemelten fontos megjegyezni, hogy a visszaigénylés benyújtásának határideje jogvesztő, ha a társaság nem intézkedik a törvényben előírt határidőig, illetve hiánypótlás esetén a felszólításban megjelölt időpontig az adóhatóság a kérelmet visszautasítja.

Kapcsolat:

Tamás Kovács
MD Hungary,
Partner


Kapcsolódó tartalom