KATA 2021 – lejár a nyilatkozattételi határidő!

SZIGORÍTÁSOK A KISADÓZÓK TÉTELES ADÓJÁT ILLETŐEN

2021 január 1-jétől az új rendelkezések szerint a magánszemély csak egyetlen jogviszonnyal összefüggésben jelenthető be kisadózóként. Amennyiben ez a feltétel 2021. január 1-jén nem teljesül, akkor az adóhatóság az elsőként bejelentett jogviszony kivételével a többi jogviszony tekintetében törli a magánszemélyt a bejelentett kisadózók köréből.

Az új szabályok szerint 40 százalékos adókötelezettség keletkezik, ha belföldi kifizető olyan kisadózó vállalkozásnak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, illetve abban az esetben is, ha a kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat. Ezekben az esetekben az adó a kifizetőt terheli.

40 százalékos adó terheli azt a bevételt is, amelyet a kisadózó külföldi illetőségű jogi személytől, egyéb szervezettől szerez, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll.  Ezt a szabályt kell alkalmazni, ha a kisadózó vállalkozás a tárgyévben ugyanazon külföldi kifizetőtől az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt szerez. Ebben az esetben az adó a kisadózó vállalkozást terheli. Az adó alapja a bevétel 71,42 százaléka.

A 40 százalékos adókötelezettség alá eső bevételeket a 12 millió forintos értékhatár számításánál nem kell figyelembe venni.

KATA NYILATKOZATTÉTELI KÖTELEZETTSÉG 2021. JANUÁR 15-IG

Mindebből fakadóan 2021 január 1-jé-től a KATA alanyoknak és kifizető partnerüknek a szerződéskötésen túl, további adminisztrációs kötelessége keletkezik, ugyanis a katás vállalkozások kötelesek üzleti partnereiket tájékoztatni arról a tényről, hogy vállalkozásuk a kisadózók tételes átalányadójának alanya. A nyilatkozatot a szerződéskötésükkel egyidejűleg, kizárólag írásos formában kell megtenniük a kifizető felé.

A kifizető fogalmát az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. paragrafusának 31. alpontja határozza meg. Kifizetőnek minősül – egyebek mellett – a belföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, aki/amely adókötelezettség alá eső jövedelmet juttat. A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe és kereskedelmi képviselete is kifizető.

Tehát a kisadózó vállalkozásnak nem kell nyilatkozatot adnia akkor:

  • ha bevételét egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélytől szerzi,
  • ha a katás vállalkozás a bevételt belföldi fiókteleppel nem rendelkező külföldi illetőségű személytől, szervezettől szerzi.

A bevétel nagyságától függetlenül nyilatkozniuk kell a kisadózóknak. A nyilatkozattételi kötelezettség egyaránt vonatkozik a termékértékesítő és a szolgáltatásnyújtó KATA alanyokra is.

A nyilatkozatnak tartalmi vagy formai megkötései nincsenek. A felek egyértelmű azonosítása tekintetében érdemes feltüntetni a nyilatkozatban mindkét fél / vállalkozás:

  • nevét,
  • székhelyét,
  • adószámát,

Érdemes lehet beépíteni a nyilatkozatot az egymással kötött szerződésbe.

Amennyiben maradt még kérdése a témában, keresse bátran tanácsadó kollégáinkat!

A 2021-es évet érintő adóváltozások témájában itt olvasson tovább!

Kapcsolat:

Tamás Kovács
MD Hungary,
Partner


Kapcsolódó tartalom