Gondolatok a 2022-es év végi záráshoz

A 2022-es év ismét egy rendkívüli év volt, hiszen még ki sem hevertük a Covid hatásait 2022 február 24-én kitört az ukrán-orosz háború. Ezen hatások sok vállalkozás pénzügyi teljesítményét érinthették, lehet csak kisebb, de lehet jelentős mértékben, ezért érdemes végig gondolni milyen tényezőket kell számba venni a 2022-es év zárásakor.

+ A rendkívüli körülményekre tekintettel a számviteli elvek közül az első, ami eszünkbe jut a vállalkozás folytatásának elve. Ha nem teljesül a vállalkozás folytatásának elve, vagy azzal kapcsolatban lényeges bizonytalanság áll fenn, akkor az eszközöket és forrásokat eltérő elvek szerint kell értékelni. A vállalkozás folytatásának elvének sérülését számos körülmény jelezheti pl jelentős vevő vagy szállító elvesztése, alapanyag ellátási problémák, hitelkovenánsok megsértése, negatív működési cash-flow stb. A Társaság vezetőségének feladata, hogy felmérje a Társaságnak a működés folytatására való képességét, beazonosítsa az ezzel kapcsolatos kockázatokat, és ezt az értékelést megfelelő módon bemutassa a számviteli beszámolóban.

+ Különös tekintettel kell lenni a mérlegfordulónapi utáni események megítélésére és ezek hatásaira a 2022-es évre. A magyar számvitel alkalmazza a mérlegkészítés időpontját: az értékelések során figyelembe kell venni a mérlegfordulónap és mérlegkészítés közötti információkat. A IAS 10 standard elsőre könnyen értelmezhető iránymutatást ad a tárgyévet érintő módosító és nem módosító eseményeket illetően. Kiindulásként meg kell vizsgálni, hogy a mérlegfordulónap utáni események ismerete magasabb minőségű ismeretet ad-e a vezetőségnek egy olyan körülményről, ami már fordulónapkor fennállt.

+ A magyar számvitel és az IFRS-ek szerint sem lehet bevételt kimutatni, ha annak pénzügyi realizálására bizonytalan. A hektikus gazdasági környezet következtében régi vevőknél is előfordulhat likviditási nehézség, amelyek érinthetik a bevételeink realizálását.

+ Az eszközök értékelése esetén kiemelt hangsúlyt kell tenni azok megtérüléseit érintő tényezőkre pl: készletek esetén az alapanyagárak emelkedését esetleg nem sikerül érvényesíteni előre megkötött fix áras eladási szerződésekben, tárgyi eszközök esetén a bevétel csökkenése, vagy a tevékenység felfüggesztése indikálhat terven felüli értékcsökkenés elszámolását, követelések esetén a romló fizetőképesség megjelenésének hatással kell lennie a követelések év végi értékélésére.

+  A jövedelemtermelő képesség romlása saját tőke vesztéssel a jogi előírások megsértésével járhat, amelyet a Társaság vezetőségének a tulajdonosok számára jeleznie kell, akiknek meg kell tenni a tőke rendezéséhez szükséges lépéseket. 

+ Az árfolyamok ingadozása jelentős pénzügyi kockázattal jár, ennek megfelelően az árfolyamkockázatok kezelésének lehetőségei egyre jobban előtérbe kerülnek.

Kapcsolat:

Tamás Kovács
MD Hungary,
Partner


Kapcsolódó tartalom