Fizetési kedvezmény – Milyen lehetőségeket rejtenek a jogszabályok, ha pénzügyi nehézsége akad?

Az alábbiakban szeretnénk Önöknek egy tájékoztatót nyújtani, hogyan, milyen módon, milyen eszközökkel és mire is terjed ki a fizetési kedvezmény jogintézménye, melyet az adózók az adófizetési kötelezettségeik pénzügyi teljesítésében fennálló gondok enyhítésére tudnak igénybe venni.

A fizetési könnyítések elbírálásakor az adóhatóság mérlegelési jogkörét a jogszabály által biztosított keretek között gyakorolhatja, ha az adózó valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból határidőre nem tudja teljesíteni adókötelezettségét. A koronavírus-járvány által okozott fizetési nehézség az adózóknak fel nem róható objektív körülmény. Ennek figyelembevételével fizetési halasztást, részletfizetést vagy ezek kombinációját is kérheti az adózó a jogszabályoknak megfelelően az adóhatóságtól.

Fizetési kedvezmény jogintézménye alatt a fizetési kötelezettség halasztását, részletekben történő megfizetését (fizetési könnyítés), mérséklését, illetve elengedését kell értenünk.

Megbízható adózóként automatikusan jár neki a fizetési kedvezmény a felróhatóság és a fizetési nehézség fennállásának, illetve átmeneti jellegének vizsgálata nélkül,. évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes fizetési könnyítést engedélyez az adóhatóság az Art. hatálya alá tartozó adónemeken fennálló nettó módon számított legfeljebb 1,5 millió forint összegű adótartozására (kivéve a munkavállalótól levont személyi jövedelemadó előleg és járulék). Egyéb esetekben az adóhatóság jogkörébe tartozik a kérelem elbírálása.

üvegből kiömlött pénzérmék az asztalon

Mire terjed ki a fizetési kedvezmény jogintézménye?

A fizetési kötelezettség mérséklése vagy elengedése csak tényleges (lejárt esedékességű, ki nem egyenlített) tartozásra engedélyezhető, vannak azonban olyan esetek, amit a törvény kifejezetten megtilt és nem lehet a fizetési kedvezmények jogintézményét alkalmazni. Ezekben az esetekben az adóhatóságnak nincs mérlegelési jogköre.

Nem engedélyezhető fizetési könnyítés:

a) a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére és a levont jövedelemadóra;

b) a beszedett helyi adóra;

c) a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra.

Egyes adónemeknél (mint a társasági adó és az iparűzési adó) adóelőleg-fizetési kötelezettséggel is kell számolni az adózóknak. Az előleg mérséklésére szintén van lehetőség, ha az adott adózó előzetes számításai alapján 2020-ban kevesebb adót kellene fizetnie, mint azt a megelőző év adatai szerint előzetesen meghatározta.

Jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet esetében, a pótlék és bírságtartozás kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén, a tartozás különösen akkor mérsékelhető (engedhető el), ha e tartozások megfizetése az adózó gazdálkodását ellehetetlenítené.

Hogyan kérhető a fizetési engedmény?

Fizetési kedvezmény engedélyezése kizárólag kérelemre történhet. Az eljárás gyorsítása érdekében célszerű az elbíráláshoz szükséges adatokat az erre rendszeresített nyomtatvánnyal együtt benyújtani az adóhatósághoz. Ha az adózó nem köteles elektr onikus kapcsolattartásra, akkor a kitöltött kérelmét postán is beküldheti, de az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó minden kérelmet és beadványt elektronikusan köteles előterjeszteni.

Mint legtöbb eljárásnál, itt is kell számolni az adózónak a kérelem benyújtása esetén bizonyos költséggel. Minden gazdálkodó szervezet által az adó- és vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 forint.

További kérdések esetén állunk rendelkezésére, keressen minket a hello@bpion.com email címen!

Kapcsolat:

Tamás Kovács
MD Hungary,
Partner


Kapcsolódó tartalom