Csoportos adózás a társasági adóban

2019-től Magyarországon is elérhető a nemzetközi jövedelemadózásban már ismert csoportos adóalanyiság. A csoportadózás lényege, hogy egy adott vállalatcsoport az adott adónem tekintetében egyetlen adóalanynak számít, míg minden más tekintetben megőrzik a csoporttagok az önállóságukat.

Alkalmazására a bejelentés követő évtől van lehetőség. Választásánál több feltételnek kell megfelelni a csoporttagoknak. Csak azok a belföldi illetőségű adóalanyok vehetnek részt a csoportos adózásban, akinek megegyezik a mérlegfordulónapjuk, könyvvezetésük pénzneme, azonosak a könyvvezetésük szabályai, egymás kapcsolat vállalkozásai és legalább 75 százalékos arányú szavazati jogon alapuló kapcsolt vállalkozási viszony áll fenn közöttük.

A csoportos társasági adóalany létrehozására valamennyi leendő csoporttag írásbeli kérelmére, az adóhatóság engedélye alapján van lehetőség. A csoportos adóalanyiságot alkalmazó társaság egyidejűleg csak egy csoportos társasági adóalany tagja lehet.  Az adóhatóság a csoportos társasági adóalany részére csoportazonosító számot állapít meg, amellyel a csoportképviselő a közös adókötelezettségek teljesíti és a közös adózói jogok gyakorolja.

A csoporttagoknak az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot kell tenniük, amikor is úgy járnak el, mintha önálló adóalanyok lennének, ezen felül pedig egy csoportos adóbevallást is be kell nyújtani. A csoportos adóalap megállapításának speciális szabályai vannak. A csoportos társasági adóalany adóévi adóalapja a csoporttagok által egyedileg megállapított, nem negatív adóalapok összege korrigálva az elhatárolt veszteséggel, a fizetendő adót pedig az egyedileg megállapított pozitív adóalapok arányában osztják fel a csoport adóalanyok között. Az adókedvezményeket a csoporttagok közösen is érvényesíthetik. A csoporttagság előtti adókedvezmények akkor érvényesíthető, ha a kedvezmény feltételeinek a tag csoporttagként is megfelel, új adókedvezményt pedig akkor vehet igénybe a csoport, ha a feltételeknek legalább egy csoporttagja megfelel.

A csoportos adóalanyiság egyik előnye, hogy a törvény lehetővé teszi, hogy a csoport tagjai egymás között érvényesítsék a csoportos adóalanyiság alatt keletkezett veszteségeiket, adókedvezményeiket. Másik előnye, hogy sok esetben el lehet tekinteni a transzferárazási szabályoktól és a csoport tagjai az egymás közötti ügyletek transzferár-dokumentációs kötelezettsége alól felmentést kaphatnak, a csoportos adóalanyiság létrejöttét követően.

Vállalat irodaház - csoportos adózás

Kapcsolat:

Tamás Kovács
MD Hungary,
Partner


Kapcsolódó tartalom