Bevallási határidő változások – a korona vírus okozta gazdasági károk enyhítésére tett gazdasági intézkedések iv.

2020 április 21-én újabb kormányrendeletek jöttek ki a koronavírus okozta gazdasági károk enyhítésére, melyek kitérnek többek között a különböző adóbevallások és fizetések határidejének 2020. szeptember 30-ra történő kitolására, a SZÉP kártya juttatás kedvezményes keretösszegére, fizetési nélküli szabadság szabályaira, valamint megjelentek a fizetési könnyítések részletszabályai is.

Összegyűjtöttük a legfontosabb változásokat:

Adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések – Új határidő: 2020. szeptember. 30.

Az adózó az e  rendelet hatálybalépésének napja 2020. április 22 és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli társasági adó adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének, valamint az a  társasági adóról szóló  szerint az  éves adóbevallással egyidejűleg teljesítendő adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségének 2020. szeptember 30-ig tehet eleget.

Az adózó az  e  rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli kisvállalati adó adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségét, továbbá kisvállalati adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

Az adózó az  e  rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás benyújtási kötelezettségét és az  ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a  következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

Az adózó az  e  rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli innovációs járulék megállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének, továbbá az  éves járulékbevallással egyidejűleg teljesítendő innovációs járulékelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségének 2020. szeptember 30-ig tehet eleget.

Az e  rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló társasági adóelőleget, – kisvállalati adóelőleget, innovációs járulék járulékelőleget az  adózó az  utolsó rendelkezésre álló adóelőleg-, illetve járulékelőleg-bevallásban megállapított előleg-kötelezettség alapulvételével – azonos ütemezésben állapítja meg és a  rá irányadó határidőig fizeti meg. Az adózó ezen előlegek és az iparűzési adó előleg mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha a számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója, illetve járuléka nem éri el az előleg összegét.

Az e  rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló  számviteli beszámolókra vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási  2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.

SZÉP kártya juttatás

Nő a SZÉP kártyára utalható összeg béren kívüli juttatásként. A növelt összeg szálláshely alszámlára utalt támogatás esetén legfeljebb évi 400 ezer forint, vendéglátás alszámlára legfeljebb évi 265 ezer forint, szabadidő alszámlán legfeljebb évi 135 ezer forint.

További könnyítés, hogy amennyiben június 30-ig munkáltató kifizeti ezt az összeget munkavállaló számára, szociális hozzájárulási adót sem kell utána fizetnie, így az adózó adóterhe 32,5 %-ról 15 %-ra csökken az adott juttatások után. Továbbá a kedvezményes adókulccsal adható összeg is csaknem megduplázodik és az eddig 450 ezer forintos keret évi 800 ezer forintra növekszik, költségvetési szerveknél 400 ezer forintra.

További adóintézkedések segítik a turisztikai ágazatot és 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka után nem kell megfizetni az idegenforgalmi adót az adó alanyának, és az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, valamint befizetnie se. Azonban a megállapított, de be nem szedett adót be kell vallania az adóhatósághoz, melyet vissza nem térítendő támogatásként kapnak meg az önkormányzatok.

Megbízható adózó

A veszélyhelyzet ideje alatt végzett és az azt követő minősítés alapján, az adózó megbízható adózói minősítése nem szüntethető meg – a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy az  azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt – a terhére megállapított adókülönbözetre való hivatkozással. A vészhelyzet ideje alatt a kockázatos adózónak minősítés során sem  – amikor is a feltételeket vizsgálja –  nem veszi figyelembe a vészhelyzet ideje alatt vagy következő 30 napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt az adózó terhére megállapított adókülönbözetet.

Fizetési könnyítések

A fizetési halasztás, a részletfizetés engedélyezése és az automatikus részletfizetési kedvezményeken túl, az  adóhatóság az  adózónak és az  adó megfizetésére kötelezett személynek a  veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az  adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb öt millió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a  kérelmező a  kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza. A kérelem illetékmentes és 15 napos elbírálási időre kell számítani.

Az adóhatóság a nem természetes személy adózónak és az  adó megfizetésére kötelezett személynek  veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az  őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az  adótartozás megfizetése a  kérelmező gazdálkodási tevékenységét a  veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhetőFontos tudni, hogy amennyiben élünk a mérséklési kérelem lehetőségével, akkor fizetési halasztás vagy részletfizetés már nem kérhető a fennmaradó összegre.

EKAER

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszert (EKAER) használóknak is jelentős terhet vesz le a válláról a kihirdetett rendelet,  a veszélyhelyzet ideje alatt és a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig mentesülnek a kockázati biztosíték nyújtása alól és a korábbi biztosítékot is visszakapják, melyről az adóhatóság haladéktalanul, hivatalból intézkedik.

Pénztárgép karbantartás

A pénztárgépek esetében a szoftver felülvizsgálatot és a szervizes vizsgálatot nem kell elvégezni a vészhelyzet idején, elegendő a vészhelyzet megszűnése után 120 napon belül megfelelni ezen kötelezettségüknek.

Fizetés nélküli szabadság és egészségbiztosítás

A  veszélyhelyzet fennállásának időszakában a  veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult. 2020. május 1-jétől a  munkáltató – a  tárgyhót követő hónap 12. napjáig – egészségügyi szolgáltatási járulékot állapít meg, vall be és fizet meg a munkavállaló után. Az  állami adó- és vámhatóság a  munkáltató kérelmére engedélyezi, hogy az  egészségügyi szolgáltatási járulék megállapított és bevallott összegét a  munkáltató a  veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizethesse meg.

SZOCHO, KIVA, EKHO

szociális hozzájárulási adó mértéke is módosul, az eddigi 17,5% helyett 2020. július 1-től az  adóalap 15,5 százaléka lesz.

Szintén július 1-től az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás esetén a kifizető az ekhoalap összege után 15,5 százalék ekhót fizet a korábbi 17,5 százalék helyett.

A kisvállalati adó kulcsa 2021. január 1-től 12 százalékról 11 százalékra csökken.

Reméljük tudtunk segíteni a változások nyomon követésében és értelmezésében. További kérdések esetén állunk rendelkezésére a hello@bpion.com email címen. 

Folyamatosan beszámolunk minden életbe lépő változásról, érdemes folyamatosan követni blogunkat. Olvassa el korábbi cikkeinket a témában itt!

Kapcsolat:

Tamás Kovács
MD Hungary,
Partner


Kapcsolódó tartalom