Behajthatatlan követelések áfa visszaigénylése

A 2020 január 1-én életbe lépett adójogszabály változásoknak köszönhetően idéntől Magyarországon is lehetőség nyílik a behajthatatlan követelések áfájának visszaigénylésére. A közelmúltban kihirdetett Európai Bírósági ítéletek hatására lépéskényszerbe került a jogszabályalkotó, így január 1-étől az ÁFA törvény tételesen tartalmazza a visszaigénylés feltételeit.

Az EU-s hozzáadottértékadóról szóló irányelv (2006/112/EK) kimondja, hogy teljes vagy részleges nemfizetés esetén az adóalap csökkenthető, az adózó, a részére nem teljesített kifizetések után nem minden esetben köteles az adót megfizetni. Az irányelv ugyan eltérési lehetőséget biztosít a tagállamoknak teljes vagy részleges nemfizetés esetére előírt utólagos adóalapcsökkentési kötelezettségtől, a di Maura ügyben hozott 2017 év végi EU Bírósági ítélet (C246/16) világossá tette, hogy a tagállamoknak lehetővé kell tenniük az adóalap utólagos csökkentését.

A feltételek kidolgozását az EU a tagországokra bízza, így többek között a behajthatatlanság fogalma és bizonyosságának megállapítása a helyi jogszabályalkotók feladata.  A behajthatatlanság fogalmát az ÁFA törvény tételesen ismerteti, lényegében csak akkor engedi az ÁFA levonásba helyezését, ha a behajthatatlanság bizonyos, a követelés nyilvánvalóan nem fog megtérülni. Ezzel szemben az elmúlt években az EU Bíróság olyan esetekben is az adózó javára döntött, ahol csak ésszerűen valószínűsíteni lehetett a teljes vagy részleges nemfizetést.

magyar szabályozás több tekintetben is jóval szigorúbb feltételeket szabott.  Csak abban az esetben van mód az adóalap csökkentésre, ha a szóban forgó követelés termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás alapján keletkezett, és a számlabefogadó is adószámmal rendelkező adóalany. További feltétel, hogy csak a 2015. december 31. utáni teljesítésű követelések adója helyezhető levonásba. Ez utóbbi feltétel ugyancsak ellentmond az utóbbi évek EU Bírósági gyakorlatának, hiszen néhány olyan esetben is pozitív döntés született, melyben a követelés akár már az elévülési időn is túl volt.

A magyar szabályozás tehát szigorú feltételrendszert szabott az adózóknak, de a behajthatatlan követelések megfelelő dokumentálása esetén nem lehetetlen az ÁFA levonásba helyezése.  A szabályok részletes ismerete mellett érdemes felülvizsgálni a fennálló követeléseket és mérlegelni egy esetleges önellenőrzés lehetőségét.

Hasznosnak találta a cikket? Regisztráljon és értesüljön mindig időben a könyvelés, bérszámfejtés és adózás aktualitásairól!

https://bpion.hu/kapcsolat/hirlevel-feliratkozas/embed/#?secret=aRbE5DsWla

Kapcsolat:

Tamás Kovács
MD Hungary,
Partner


Kapcsolódó tartalom