Adóváltozások 2021 – Mit tartalmaz a törvényjavaslat?

2020. október 13-án került benyújtásra az egyes adótörvények módosításáról szóló a T/13258. számú törvényjavaslat. Tájékoztatónkban az „őszi adócsomag” legfontosabb várható változásait foglaljuk össze.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ (SZJA) 2021

A benyújtott javaslat alapján egyszerűsödik az adókedvezmények rendszere. A törvényjavaslat átalakítja a személyi kedvezményre vonatkozó szabályokat a jogosultságot megalapozó feltételek változatlanul hagyása mellett. 2021-től a személyi kedvezmény az összevont adóalapot csökkentő tételként lesz érvényesíthető, mértéke továbbra is a minimálbérhez igazodik, jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmada lesz száz forintra kerekítve.

A javaslat megszünteti továbbá a költségvetési szervek és az egyéb munkáltatók által biztosított béren kívüli juttatás adókötelezettségével összefüggésben meghatározott ún. rekreációs keretösszegek közötti különbséget. 2021. január 1-jétől minden munkáltató esetében egységesen a 450 ezer forint lesz a keret, és az e feletti összegben adott juttatás egyes meghatározott juttatásnak minősül majd.

TÁRSASÁGI ADÓ (TAO) 2021

Személygépkocsi és elektromos személygépkocsi vásárlása esetén az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményét a javaslat szerint a jövőben nem lehet igénybe venni.

Az ellenőrzött külföldi társasági minőséggel összefüggő osztalékra, tőkekivonásra vonatkozó társasági-adóalap módosító tétel kerül kiegészítésre annak érdekében, hogy a valódi jogügyletekhez kapcsolódó rész mentesülhessen az adózás alól.

Nem mentesülhet az „ellenőrzött külföldi társaság” minősítés alól:
+ az a külföldi személy, amely a kiadott miniszteri rendelet szerinti adózási szempontból nem együttműködő államban rendelkezik illetőséggel
+ és az a külföldi telephely, amely adózási szempontból nem együttműködő államban fekszik.

Általános jelleggel szigorodnának a telephely keletkezésének szabályai. Telephelynek minősül a külföldi személynél munkavállalóként foglalkoztatott vagy ugyanezen tevékenységet más jogviszonyban ellátó természetes személyen keresztül történő szolgáltatásnyújtás, feltéve, hogy a szolgáltatás nyújtása egybefüggően vagy megszakításokkal bármely tizenkét hónapos időszakban meghaladja a 183 napot.

Hatályon kívül helyezésre kerülne az a rendelkezés, amely a társasági adóalap csökkentését írja elő a megállapított, ki nem fizetett osztalék elengedése esetén. Az osztalékot megállapító társaság tagjára vonatkozó adóalap növelés alóli mentesülés pedig megszűnik.

A törvénycsomag elfogadása esetén nagyobb társasági adóalap csökkentést lehet érvényesíteni 2021-ben, mivel megszűnik a cégek fejlesztési tartalékára vonatkozó 10 milliárd forintos felső határ.

KISVÁLLALATI ADÓ (KIVA) 2021

KIVA árbevétel korlátja és mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatára 3 milliárd forintra emelkedne az elfogadott törvényjavaslattal, és ezzel összhangban a kisvállalati adóalanyiság megszűnésének árbevételi határa 6 milliárd forintra emelkedne.

A javaslat alapján módosításra kerül a kisvállalati adóról társasági adóra történő áttérés szabályozása. A jelenlegi szabályozás szerint a társasági adó alá való visszatérést megelőző utolsó kisvállalati adó hatálya alatti adóévben keletkezett eredmény nem képezi részét annak a különbözetnek, amely alapján a társasági adóalanyiság időszakában a korábbi KIVA-alanyt adófizetési kötelezettség terhelheti, így ezt a nyereséget összességében a módosítási javaslat nélkül nem terhelné adókötelezettség. A javaslat ezen nyereség adózásáról gondoskodik, továbbá arról, hogy a szükséges adatok az adózók rendelkezésére álljanak, amely érdekében nyilvántartási kötelezettség kerül bevezetésre.

A javaslat szerint nem szűnik meg a kisvállalati adóalanyiság, ha:
az adóalany állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott,
végrehajtható,
nettó módon számított,
a naptári év utolsó napján az 1 millió forintot meghaladó adótartozását az adóalany az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásáig megfizeti.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ (ÁFA) 2021

A jövőben a csoportos adóalanyiság létrehozására irányuló kérelemben megjelölhető, hogy mely időponttal kérik a csoportos adóalanyiság létrehozását.

A javaslat az Európai Unió ún. e-kereskedelemre vonatkozó áfa csomagot ülteti át a magyar jogszabályba.  A módosítások felölelik a Közösségen belüli távértékesítés szabályainak változását, a kisértékű import küldemények áfa mentességének eltörlését.

A javaslat lehetővé teszi, hogy a jövőben az adóhatóság készítse el a hozzá beérkező számlaadatok birtokában a vállalkozások számára az áfa bevallás tervezetét, tovább csökkentve ezáltal a vállalkozások adminisztratív terheit. Az elkészített áfa bevallás csak az érintett adózók aktív közreműködésével minősülhet bevallásnak, hiszen az adózóknak a levonható adóról számlánként szükséges dönteniük.

A javaslat alapján 2021. január 1-től lehetővé válik az adóalap utólagos csökkentése azon behajthatatlan követelések vonatkozásában is, amelyek esetében a vevő (adós) nem minősül áfaalanynak.

HELYI ADÓK 2021

A benyújtott törvényjavaslat szerint egyszerűsödik a helyi iparűzési adó benyújtása több telephely esetén. 2021-től az adózók a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesíthetik.

A jelenlegi hatályos szabályok szerint a gépjárműadóban az adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. 2021-től teljes egészében a központi költségvetést illeti meg.

ILLETÉK 2021

Az illetéktörvény módosítása az ügyfelek pénzügyi, valamint a hatóságok adminisztratív terheinek csökkentése érdekében – bizonyos kivételekkel – az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásokhoz kapcsolódó illetékkötelezettség megszüntetését célozza.  Közigazgatási eljárási illetéket tehát csak a jogorvoslati eljárás indítása miatt, továbbá egyes okmányilletékek, illetve az adó- és értékbizonyítvány kiadása után kellene fizetni.

ADÓZÁS RENDJE 2021

A benyújtott javaslat alapján könnyebb lesz az adótartozások rendezése is.

magánszemélyek akár már egymillió forintos tartozásig, az adózási előéletük alapján megbízhatónak minősített cégek pedig 3 millió forintig kérhetnek tartozásaikra – egy egyszerű kérelemmel – 12 havi pótlékmentes részletfizetést.

A vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett természetes személyek az általuk 6 hónapra, 200 ezer forintos összegre igénybe vehető automatikus részletfizetést 12 hónapra, 500 ezer forintos összegre kérhetik a személyi jövedelemadó bevallásukban.

TURIZMUSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS (TFH) 2021

A javaslat az adózási terhek csökkentése érdekében a hozzájárulás-köteles szolgáltatás közvetített szolgáltatásként való nyújtásakor fennálló hozzájárulási kötelezettséget eltörölné.

Reméljük hasznosnak találta összefoglalónkat. A törvényjavaslat elfogadása után beszámolunk az elfogadott módosításokról.

Addig is ajánljuk figyelmébe további adózási kérdésekkel foglalkozó írásainkat.

Kapcsolat:

Tamás Kovács
MD Hungary,
Partner


Kapcsolódó tartalom