A korona vírus okozta gazdasági károk enyhítésére tett rendkívüli kormányzati döntések I.

1. Végrehajtások szüneteltetése

A végrehajtható okiraton alapuló adó- és köztartozás mielőbbi behajtásához fűződő közérdekkel szemben bizonyos esetekben elsőbbséget élveznek olyan élethelyzetek és körülmények, amelyek a végrehajtási eljárás lefolytatását időlegesen felfüggesztik.

A tegnapi napon életbe lépett jogszabály alapján a koronavírus okozta vészhelyzet megszűnését követő 15. napjig szünetelnek az adóhatóság előtt folyamatban lévő, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárások, ami azt jelenti, hogy az adóhatóság további végrehajtási cselekményt nem foganatosíthat.

A szüneteltetés nem befolyásolja a végrehajtási cselekmény jogszerűségét, mindazonáltal a soron következő végrehajtói intézkedésre természetesen már nem kerül sor.

A megjelent Kormányrendelet szerint a szünetelés kezdő napjáig nem teljesült inkasszót vissza kell vonni, amennyiben pedig egy korábban kiadott inkasszóra a felfüggesztés vagy szünetelés hatálya alatt folyna be pénz, a befolyt pénzösszeget az adóhatóság 8 napon belül köteles visszatéríteni. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni a már kiadott jövedelem letiltásra is.

A veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig nyugszik a végrehajtáshoz való jog elévülése, ami azt jelenti, hogy a nyugvás alatt az elévülés egyáltalán nem folyik, így az elévülés nyugvásának időtartama az elévülés idejébe nem fog bele számítani.

2. GYED, GYES, GYET

A kiadott Kormány rendelet szerint a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik, vagyis a már fennálló gyermekgondozási díjra, gyermekgondozást segítő ellátásra vagy gyermeknevelési támogatásra való jogosultságot a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni. Az ellátást a veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra is folyósítják, kivéve ha a gyermek közös háztartásban élő mindkét szülője írásban nyilatkozik arról, hogy egyetért a gyermekgondozási díj nagyszülő általi igénylésével, és annak nagyszülő részére történő megállapításával.

3. Munkáltatói és munkavállalói terhek csökkentése

A napokban megjelent gazdasági intézkedések részletszabályai olvashatóak a tegnap megjelent közlönyben. A korábbi döntések alapján csökkentik a munkáltató és munkavállaló terheit e leginkább érintett ágazatokban. Nem terheli szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség kifizetőt a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében, az egyéni vállalkozót, illetve a társas vállalkozót e jogállására tekintettel. Nem keletkezik szakképzési hozzájárulási kötelezettség sem. A rehabilitációs hozzájárulás tekintetében is kedvezmény illeti meg az érintett szektorok cégeit, nem kell előleget fizetniük és az éves kötelezettségük is a kétharmadára csökken.

A munkavállalói terheket pedig úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képző jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7.710 forintot kell megfizetni.

A fenti szabályokat a 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozó adó- és járulékfizetési kötelezettség esetében kell alkalmazni.

A járulékok meg nem fizetése nem érinti a munkavállalók társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.

Az érintett szektorban kisvállalati adó (KIVA) hatálya alatt lévő cégek terhei is csökkennek és mivel nekik nincs szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulási kötelezettségük, ezért nekik a 2020. március, április, május és június hónapra történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem kellkisvállalati adóalapnak tekinteni a személyi jellegű kifizetések összegét.

Nem kell megfizetni a turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezetteknek a 2020. március, május és júniusra vonatkozó kötelezettségüket.

Mi minősül érinett ágazatnak?

Érintett ágazatnak a következő TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőket kell érteni:

 • taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
 • szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
 • vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
 • alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
 • sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
 • szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
 • film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),
 • konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
 • napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
 • folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14)
 • műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60).

A kedvezményes járulék fizetés tehát azokat a cégeket érinti, amelynek tényleges főtevékenysége megegyezik a megadott tevékenységekkel, vagyis akinek a megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott az adott tevékenységből.

További kérdések esetén állunk rendelkezésére, keressen minket a hello@bpion.com email címen!

Kapcsolat:

Tamás Kovács
MD Hungary,
Partner


Kapcsolódó tartalom