A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó HIPA adóalap-mentesség

A 2018. év kapcsán utoljára érvényesíthető a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó HIPA adóalap mentesség, 2019-től már nem lehet érvényesíteni.

Az adóalap mentesség lényege, hogy csökkenthető a vállalkozás iparűzési adóalapja az általa foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámának előző adóévhez képest bekövetkező növekménye után 1 millió forint/fő összeggel. Az átlagos statisztikai létszámot a Központi Statisztikai Hivatal 2015. január 1 napján érvényes Útmutató a munkaügyi-statisztikai adatszolgáltatáshoz c. kiadvány szabályai szerint, két tizedesjegy pontossággal  kell számítani. Az adóévi átlagos statisztikai állományi létszám számítása során figyelmen kívül kell hagyni azt, aki egyébként az átlagos statisztikai állományi létszámba tartozik, ám állományba kerülését közvetlenül megelőzően a vállalkozóval a Tao. tv. szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozásnál tartozott az átlagos statisztikai állományi létszámba. Nem vehető igénybe a HIPA adóalap mentesség olyan létszámbővítéshez, amely állami támogatás igénybevételével jött létre. Állami támogatásnak tekintendő a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított olyan támogatás, amelynek feltétele új munkahely létesítése. Az adóévben jogelőd nélkül alakult vállalkozó esetén az előző adóévi statisztikai állományi létszámnak nulla főt kell tekinteni.

Az igénybevétel előtt érdemes átgondolni a jövő évi tevékenységet, hiszen a 2018. évi igénybevételt követően, ha 2019-ben a létszámban 5 százalékot meghaladó mértékű létszámcsökkenés következik be, akkor az előző adóévre igénybevett adóalap-mentességgel növelni kell a 2019. évi helyi iparűzési adó alapját. Tehát amennyiben 2019-ben nem várható számottevő csökkenés az átlagos statisztikai állományi létszámban, abban az esetben érdemes megvizsgálni, kihasználható-e még a fejenként 1 millió forint összegű adóalap-mentesség.

irodai dolgozók - foglalkoztatói létszám

Kapcsolat:

Tamás Kovács
MD Hungary,
Partner


Kapcsolódó tartalom